Sociální sítě

  • Služba na Internetu, která registrovaným členům umožňuje  vytvářet osobní nebo veřejný učet (komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity).
  • Někdy se za sociální síť považují i internetová diskusní fóra (uživatelé si vyměňují názory a poznatky na vybraná témata).
  • Komunikace mezi uživateli může probíhat buď soukromě (mezi dvěma uživateli) nebo hromadně (mezi uživatelem a skupinou).
  • Podle italské studie má život na sociálních sítích negativní dopad na skutečný život.