Email


  • Je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy.
  • E-mailové služby se poprvé rozšířily mezi veřejnost až díky vzniku jedné z prvních volných e-mailových služeb Hotmail v roce 1996.


RIZIKA

  1. Emailové zprávy všeobecně nejsou šifrované
  2. Emailoví červi


VÝHODY

  1. Rychlá komunikace s lidmi