Dotazníkové šetření

Žáci 7. třídy vytvořili jeden dotazník pro žáky školy a jeden dotazník pro rodiče. Ptali se v něm na vše, co souvisí s bezpečným chováním na Internetu a sociálními sítěmi.

Na základě odpovědí byly zpracovány tabulky a vytvořeny grafy, ze kterých vyplynulo:

  1. Rodiče vědí, jaké sociální sítě používají jejich děti, mají přístup k jejich účtům, kontrolují sdílený obsah, omezují dobu strávenou na internetu a internet vnímají jako nástroj ve vzdělávání.
  2. Ve 3., 4. a 5. třídě má většina dětí chytrý telefon nebo tablet, ve vyšších ročních prakticky všichni.
  3. Většina žáků má zařízení zabezpečeno heslem, PINem, s věkem žáků klesá počet rodičů, kteří heslo znají.
  4. Ve vyšších ročních mají skoro všichni mail a účet na sociálních sítích, účet na Facebooku mají i děti ve třetí, čtvrté, páté a šesté třídě i když nemají třináct let, což je podmínka pro registraci!
  5. Přibližně 40 % žáků (vyšších ročníků) má více než 100 přátel na Facebooku, s výjimkou třeťáku čtvrťáků byli požádání neznámou osobou o přátelství.
  6. V případě pomoci při řešení problému na Facebooku, by se žáci nejčastěji obraceli na rodiče a kamarády, méně často na učitele, ale také by pomoc nevyhledali vůbec.
  7. Především mladší ročníky uvedly, že při hraní on-line her nepoužívají přezdívky, ale své jméno. Skoro ve všech třídách byli žáci požádání o své telefonní číslo, naštěstí většina uvedla, že by je neposlala.

Podívejte se, na jaké otázky jsme se ptali: Otázky dotazníku