Projekt Bezpečný Internet

Tyto stránky vznikly jako školní projekt na Základní škole generála Heliodora Píky ve Štítině. Autory stránek jsou žáci 9. třídy a jejich cílem je seznámit své mladší spolužáky s nebezpečnými situacemi na internetu.

Celý projekt "Bezpečný Internet" je pak doplněn krátkými animovanými filmy, které v hodinách informatiky vytvářeli žáci 8. třídy. V krátkých filmech se věnovali nebezpečnému chování a jeho následkům.

Žáci 7. třídy se zajímali o to, jak prostředí Internetu a sociálních sítí vnímají děti a jejich rodiče. Vytvořili dotazníky, ve kterém se žáci vyjadřovali k sítím, které používají. Další dotazník byl určen pro rodiče a zajímalo nás to, jak rodiče vnímají Internet a sociální sítě a zda sledují chování svých dětí v tomto online prostředí.